นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 9,767 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

  • เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
  • โทรศัพท์ 0-3858-7646 โทรสาร 0-3858-8285
    อีเมล์ tumbonnongbua@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา