นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 9,765 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แชร์  
19 มี.ค. 64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
19 มี.ค. 64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) แชร์  
19 มี.ค. 64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
19 มี.ค. 64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
19 มี.ค. 64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 87 รายการ
เปลี่ยนภาษา