นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 9,789 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 2 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
31 มี.ค. 64จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ คนงานทั่วไป ได้รับค่าจ้างรายวัน วันละ 330 บาท เริ่มปฏิบยัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรง ได้รับค่าจ้างรายวัน วันละ 330 บาท เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2564 เว้นวันหยุดราชการ(17 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา