นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 220 คน

เยี่ยมชม 9,695 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสมชาย เดชาขจรสุข

  นายกอบต.หนองบัว

  081-6876761

 • นายเจริญ ทองใบ

  รองนายกอบต.หนองบัว

  081-8613289

 • นายรังสรรค์ รุ่งเรืองกิจพัฒนา

  รองนายกอบต.หนองบัว

  095-9631328

 • นายสุนทร หมอกเจริญ

  เลขานุการนายก อบต.หนองบัว

  089-6072194

เปลี่ยนภาษา