นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 198 คน

เยี่ยมชม 9,700 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64การประชุมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวระดับอำเภอบ้านโพธิ์ แชร์  
2 มี.ค. 64โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเลคื่อน แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
19 ม.ค. 64อบต.หนองบัว ร่วมกับ รพ.สต.หนองบัว ออกสำรวจ ให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สถานประกอบการโรงงานในเขตพื้นที่ แชร์  
9 ธ.ค. 63พิธีแห่หลวงพ่อโสธรทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
24 ส.ค. 63โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
4 ส.ค. 63โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 แชร์  
16 มี.ค. 63โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) แชร์  
20 ก.พ. 63โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
10 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา