นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 9,792 คน

ข่าวกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

10 มกราคม 2563 6 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

 วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 อบต.หนองบัว ร่วมกับ โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ และ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์ ร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ และ โรงเรียนวัดดอนสีนนท์


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา