นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 9,793 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.หนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563

20 กุมภาพันธ์ 2563 5 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบต.หนองบัว 

ในวันที่ 20 ก.พ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา