นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 9,794 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

16 มีนาคม 2563 10 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)

ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ประมวลภาพกิจกรรม 12 ภาพ

เปลี่ยนภาษา