นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 259 คน

เยี่ยมชม 9,653 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563

24 สิงหาคม 2563 11 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

วีดีโอบรรยากาศในการดำเนินการฯ


ประมวลภาพกิจกรรม 14 ภาพ

เปลี่ยนภาษา