นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 9,672 คน

ข่าวกิจกรรม

อบต.หนองบัว ร่วมกับ รพ.สต.หนองบัว ออกสำรวจ ให้คำแนะนำมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สถานประกอบการโรงงานในเขตพื้นที่

19 มกราคม 2564 8 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  


ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา