นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 9,770 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ กรณีอายุ 60 ปีขึ้นไป

22 มีนาคม 2564 6 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาผู้สูงอายุ.jpg368.92 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา