นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 9,795 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร

18 มีนาคม 2564 5 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหาร475.10 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา