นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 174 คน

เยี่ยมชม 9,775 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564

18 มีนาคม 2564 11 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์ภาษีปี2564135.57 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา