นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 9,719 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

18 มีนาคม 2564 13 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์รับเบี้ยปี65ตัวอย่าง.jpg519.33 KB   แสดงภาพ
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651.40 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา