นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 9,786 คน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) แชร์  
5 เม.ย. 64แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) แชร์  
5 เม.ย. 64แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) แชร์  
23 มี.ค. 64แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) แชร์  
23 มี.ค. 64แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) แชร์  
23 มี.ค. 64แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา