นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 9,778 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มี.ค. 64แผนอัตรากำลัง3 ปี ประจำปีงบประมาณ2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 แชร์  
5 ต.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2564-2566 แชร์  
5 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2564 -2566 แชร์  
25 ก.พ. 63โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
22 พ.ย. 62แผนอัตรากำลัง3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 3 แชร์  
14 มิ.ย. 62แผนอัตรากำลัง3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 แชร์  
4 ก.พ. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำงบประมาณ2561-2563(ปรับปรุงครั้งที่ 1) แชร์  
10 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 แชร์  
10 ต.ค. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ2561-2563 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา