นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 9,774 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ก.พ. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 แชร์  
10 มิ.ย. 62แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  แชร์  
10 ต.ค. 60แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข/ปรับปรุงครั้งที่ 1 แชร์  
30 พ.ย. 59แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา