นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 9,747 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำและติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวนไม่น้อยกว่า 27 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธันวาคม 2563 6 ครั้ง โสภณ พานสัมฤทธิ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
990.44 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา