นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 9,790 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองส่วย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำและติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวนไม่น้อยกว่า 27 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลท่าพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) แชร์  
17 มิ.ย. 63ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 พ.ค. 63ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
7 ก.พ. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมู่ที่ ๔ (ต่อจากเดิมถึงสะพาน ค.ส.ล.) ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
25 ก.ค. 62ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
5 มี.ค. 62ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองส่วยจากสามแยกถึงท่อระบายน้ำคลองส่วย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพลับ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน (เหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แชร์  
31 ส.ค. 61ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 จุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา