นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 9,766 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)

30 มิถุนายน 2563 4 ครั้ง โสภณ พานสัมฤทธิ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
827.39 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา