นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 9,722 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลท่าพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 ธันวาคม 2563 5 ครั้ง โสภณ พานสัมฤทธิ์ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ตารางราคากลาง1,893,000.pdf256.93 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา