นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 242 คน

เยี่ยมชม 9,655 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายคลองส่วย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
29 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลท่าพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
25 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจัดทำและติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จำนวนไม่น้อยกว่า 27 จุด (e-bidding) แชร์  
20 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) แชร์  
8 ส.ค. 62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
29 มี.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองส่วยจากสามแยกถึงท่อระบายน้ำคลองส่วย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพลับ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน (เหล็ก) จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
11 ก.ย. 61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา