นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 182 คน

เยี่ยมชม 9,802 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนดอนสีนนท์

18 มีนาคม 2564 13 ครั้ง ทัศนาวลัย สุระบุตร แชร์  

เพจบ้านดอนสีนนท์ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
ปลาร้าทอดสมุนไพร88.01 KB   แสดงภาพ
ปลาร้าข้าวคั่ว85.08 KB   แสดงภาพ
ปลาร้าข้าวคั่ว71.72 KB   แสดงภาพ
ปลาร้าทอดสมุนไพร183.21 KB   แสดงภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนดอนสีนนท์114.19 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา