นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 9,703 คน

สถานที่สำคัญ

วัดดอนสีนนท์ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

19 มีนาคม 2564 9 ครั้ง โสภณ พานสัมฤทธิ์ แชร์  

วัดดอนสีนนท์

ตั้งอยู่ที่ ม. 3 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2481 มีเสมาหน้าพระอุโบสถหลังเดิมเป็นประติมากรรมสมัยโบราณ มีหน้าบันโบสถ์สลักด้วยไม้สักที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก

ซุ้มประตูทางเข้าวัดสร้างเมื่อ พ.ศ.2534 ประดิษฐานตราในรัชกาลที่ 9 คราวครองราชย์ 50 ปี

พระเกจิสำคัญ ได้แก่ หลวงปู่เย็น นารโท (พระครูอนุทัยธนานุกูล)

การเดินทาง: มาทางถนน 314 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าทางหลวง ฉช.3005 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง เข้าสู่ถนน 3122 เลี้ยวซ้ายราว 30 ม.

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
วัดดอนสีนนท์.jpg41.79 KB   แสดงภาพ
วัดดอนสีนนท์.jpg8.43 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา