นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 213 คน

เยี่ยมชม 9,753 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มี.ค. 64มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 แชร์  
10 มี.ค. 63มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา