นายสมชาย เดชาขจรสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
0-3858-7646

ออนไลน์ 217 คน

เยี่ยมชม 9,746 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 เม.ย. 64การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมเสนอเพิ่มเติมโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา